Aandelen selecteren als dividendbelegger

Aandelen selecteren als dividendbelegger

Er zijn duizenden aandelen die op de Nederlandse en internationale aandelenmarkten worden verhandeld. Het is onbegonnen werk om al deze bedrijven in detail te analyseren. Hoe ga ik te werk bij het selecteren van aandelen voor mijn aandelenportefeuille?

Dividend uitbetalen is natuurlijk een belangrijk criterium. Maar niet elke aandeel wat dividend betaald is geschikt voor mijn aandelenportefeuille.

De aandelen moeten aan vier belangrijke criteria voldoen voordat ze in aanmerking komen.

Dividend: regelmatig verhogen

Dividend is een winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Ik investeer alleen in bedrijven die dividend uitbetalen. Grote snelgroeiende techbedrijven zoals Amazon en Alphabet hebben pech. Van de wind kan ik niet leven. Ik moet het dividend hebben om boodschappen te doen.

Inflatie maakt alles duurder. Daarom ben ik op zoek naar ondernemingen die het dividend elk jaar verhogen met een percentage dat hoger ligt dan de inflatie. Mijn koopkracht blijft daardoor gelijk.

Bij het selecteren van aandelen kijk ik naar de dividendhistorie. Het dividend moet de afgelopen 10 jaar structureel verhoogd zijn.

Een decennium is niet voor niets gekozen. Deze periode bevat meestal wel een recessie en een periode van hoogconjunctuur. Dit geeft een goed beeld van de winstgevendheid als het even minder gaat en de maximale presentaties als alles mee zit. Bedrijven die tijdens een recessie het dividend kunnen verhogen zijn sterk. Zij beschikken over een competitief voordeel ten opzichte van andere bedrijven en hebben vertrouwen in de toekomst.

Soms wijk ik af van mijn eigen aankoopcriteria.

Bijvoorbeeld als het bedrijf het dividend een jaar gelijk heeft gehouden heeft.

Of bij Europese bedrijven die een geweldig trackrecord hebben maar door hun dividendbeleid het dividend eenmalig hebben moeten verlagen.

Maar dit doe ik alleen als het verlies in de andere jaren ruimschoots wordt goed gemaakt.

Waardering: veiligheidsmarge

Als er iets ik wat ik geleerd heb uit het boek ‘De intelligente belegger’ van Benjamin Graham is het dit: de veiligheidsmarge.

Het concept veiligheidsmarge houdt in dat je bij de aankoop rekening houdt dat het mis kan gaan. Graham ging uit van de intrinsieke waarde van een bedrijf. Hij vond dat je bedrijven moest kopen van aandelen die fors minder waard waren dan hun intrinsieke waarde.

Ondergewaardeerde aandelen dus. Hiermee beperkt je het neerwaarts risico terwijl je jezelf wel blootstel aan het opwaarts potentieel.

Als dividendbelegger geef ik hier mijn eigen draai aan. Voor mij is de winst van het bedrijf leidend. Daar wordt immers het dividend van betaald.

Maar het principe is hetzelfde. Geen bedrijf is het waard om te veel voor te betalen. Zelfs bij de beste ondernemingen met de beste toekomstperspectieven kan er wel eens iets misgaan.

Ondernemingen gaan door bloeiperiodes en periode van recessie.

In de bloeiperiode zijn beleggers enthousiast over de ontwikkelingen. Iedereen wil het aandeel hebben en de prijs wordt opgedreven tot wel 30 of 40 keer de winst per aandeel.

In een recessie gebeurt het tegenovergestelde. Na een reeks slechte berichten en een winstdaling daalt de koers van het aandeel enorm. Beleggers hebben zo weinig vertrouw en betalen nu nog maar 10 keer de winst per aandeel.

Dit soort periodes wisselen elkaar af. Door maximaal 20 keer de winst per aandeel te betalen bescherm ik mijzelf tegen te het kopen van overgewaardeerde aandelen.

Dit is mijn implementatie van de veiligheidsmarge.

Als ik erg enthousiast ben over een bedrijf wil ik dit criterium nog wel eens oprekken. Dan kijk ik in plaats van naar de winst van het afgelopen jaar naar de verwachtte winst van volgend jaar.

Beleggen is tenslotte vooruitkijken.

Winst: groeien

Winst is de basis van het dividend. De groei van de winst per aandeel bepaald ook de dividendgroei. Ik selecteer daarom alleen bedrijven waarvan de winst door de jaren heen blijft stijgen.

Alleen ondernemingen waarvan de winst per aandeel stijgt zijn in staat over langere periode een jaarlijks stijgend dividend te betalen.

Een bedrijf dat de winst niet weet op te voeren maar wel zijn dividend laat stijgen verhoogd zijn pay-outratio. Dit kan een tijdje goed gaan. Maar het zal vroeg of laat niet meer in staat zijn het dividend te verhogen.

Bij veel bedrijven stijgt de winst niet in een rechte lijn. Het ene jaar is het wat meer, het andere jaar wat minder en het jaar erna weer een grote stijging enzovoort. Het is het goed om naar de cijfers van de afgelopen 10 jaar te kijken. Als er in 10 jaar geen progressie is gemaakt is de kans klein dat er op de lange termijn een stijgend dividend wordt uitbetaald.

Pay-outratio: gezond blijven

De payout-ratio geeft aan welk percentage van de winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Bij een payout-ratio van 40 % keert het bedrijf 40 % van de winst uit aan zijn aandeelhouders. De resterende 60 % wordt toegevoegd aan de algemene reserves en kan gebruikt worden om te investeren of overnames te doen.

Bij het selecteren van aandelen kijk ik bij voorkeur naar ondernemingen waarvan de payout-ratio onder de 60 % ligt. Dit doe ik om twee redenen.

Teneerste vind ik het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd. Deze investeringen leggen de basis voor winst- en dividendgroei op de lange termijn.

Ten tweede, laat de grens van 60 % ruimte voor tegenvallers. Als het een jaar minder gaat hoef het dividend niet gelijk verlaagt te worden.

Een payout-ratio die fors lager ligt dan 60 % is zelfs een pluspunt. Het geeft ruimte het dividend in de toekomst te verhogen.

En verder

De bovenstaande criteria zijn natuurlijk eenvoudig in een Excelsheet te vangen en te vergelijken. Maar daar blijft het niet bij.

Daarna is het zaak om het bedrijf tot in detail te bestuderen, een gevoel te krijgen bij de activiteiten van de onderneming, en jezelf af te vragen: Wat is het bedrijfsmodel? Heeft de onderneming een competitief voordeel ten opzichte van zijn concurrenten?

De jaarverslagen zijn een goed startpunt om mee te beginnen. Deze bevatten een schat aan informatie. Ook aandeelanalyses van andere analisten kunnen handig zijn.

Alles helpt om een oordeel te vormen over de belangrijke vraag: Kan dit bedrijf de groei van het dividend in de toekomst voortzetten?

 

Waar let jij op bij het kopen van aandelen?

Foto: Flickr

De kleine belegger

De kleine belegger is in 2013 begonnen met beleggen in aandelen. Hij is bijzonder geïnteresseerd in bedrijven die elk jaar een stijgend dividend betalen. Sinds 2018 schrijft hij over de voortgang van zijn aandelenportefeuille op dit blog.

Naast beleggen in aandelen is hij sinds 2013 succesvol actief in crowdfunding via het platform van Bondora. Zijn rendement is 14,6%. Dit is na aftrek van kosten en wanbetalingen.

2 reacties

  • Ik hanteer precies dezelfde selectie, alleen hou ik de payout vaak max op 70% en het dividend op minimaal 3,5%. In de US heb je legio websites om aandelen tegen het licht te houden, maar ik zoek nog naar EU websites die dit ook doen (bijv voor de stijgende winst per aandeel). Heb je nog tips hiervoor?