Aandeel gekocht: Sligro Food Group

Aandeel gekocht: Sligro Food Group

We beginnen met een stukje geschiedenis.
Het is oktober 2017. Ik ben al een paar jaar aan het beleggen.  In deze tijd heb ik behoorlijk wat aandelen bestudeerd. Het moet toch mogelijk zijn om deze informatie te delen met een breder publiek?
In oktober vorig jaar heb ik deze analyse geschreven over Sligro:


Als inkomstenbelegger ben ik altijd op zoek naar bedrijven die een jaarlijks stijgend dividend betalen. Deze stijging moet hoger zijn dan de inflatie zodat mijn koopkracht elk jaar stijgt. Sligro Food Group is zo’n bedrijf.

De Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de Nederlandse en Belgische markt voor voedingsmiddelen en dranken. Het bedrijf is verdeeld in twee bedrijfsonderdelen. Namelijk Foodservice en Foodretail.

De afdeling Foodservice richt zich als groothandel op horeca, recreatie, cateraars, grootverbruikers, bedrijfsrestaurants, pompshops, het midden- en kleinbedrijf, Retail bedrijven en de institutionele markt.  Het heeft een landelijk netwerk van 50 Sligro zelfbedieningsgroothandels en 8 bezorgvestigingen. De Foodretail-activiteiten bestaan uit 133 EMTÉ supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd.

In januari 2016 heeft Sligro de stap naar België gezet met de overname van JAVA Foodservice. JAVA Foodservice is een top drie speler in de Belgische foodservicemarkt die zich richt op de marktsegmenten institutioneel, bedrijfscatering en hotelketens. In januari 2017 is de Belgische groothandel ISPC overgenomen, met gecombineerde zelfbedienings- en bezorgvestigingen in Gent en Luik. Tevens beschikt ISPC over een groothandel in verse vis in Brussel.

Sligro heeft over het boekjaar 2016 een dividend van € 1,30 per aandeel uitbetaald. Dit een verhoging van 8,3% vergeleken met het voorgaande jaar.

Sligro betaald sinds 1991 een gelijkblijvend of stijgend dividend uit. De reeks is helaas één keer onderbroken in 2012. Toen is het normale dividend is verlaagd van € 0,85 naar € 0,80 per aandeel. Dit werd gecompenseerd door een hoger speciaal dividend zodat het totaal dividend gelijk bleef op € 1,05.

Het samengestelde jaarlijkse groeipercentage van het totale dividend (inclusief speciaal dividend) van het afgelopen decennium was 8%. Zonder het speciaal dividend was dit 4,9%.

Sligro Food Group dividend per aandeel

Het dividendbeleid van Sligro ziet er als volgt uit:

    Regulier en variabel dividend

Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren.

Interimdividend en slotdividend

    Het dividend wordt in twee termijnen betaald, bestaande uit een interim-dividend in de tweede helft van het jaar en een slotdividend na de Algemene Vergadering. Het interim-dividend wordt in beginsel bepaald op de helft van het reguliere dividend over het voorgaande jaar.

De dividendpayout ratio lag op 60% in 2016. Inclusief speciaal dividend was dit maar liefst 78%. Een hoge payout ratio is bij een bedrijf als Sligro geen probleem. De verkoop van dagelijkse boodschappen is immers zeer stabiel. Dit hoge niveau geeft wel aan dat het management weinig nieuwe kansen ziet om de winst goed renderend binnen het bedrijf te investeren.

Sligro Food Group dividend payout-ratio

De winst per aandeel is het afgelopen decennium niet gestegen. Het is zelfs iets gedaald van €1,72 in 2007 naar €1,67 in 2016. Het dividend is in die tijd wel verdubbeld van €0,65 naar €1,30. De ruimte voor dividendverhogingen wordt steeds kleiner. De toekomstige dividendgroei zal afhangen of het management de winst per aandeel weet te verhogen.

Sligro Food Group grafiek winst per aandeel

De rentabiliteit van het eigen vermogen zit in een neergaande trend. Het lijkt erop dat het bedrijf steeds meer moeite heeft om het eigen vermogen te steken in activiteiten die voldoende rendement opleveren.

Sligro Food Group grafiek rentabiliteit eigen vermogen

Er zijn voor Sligro verschillende mogelijkheden om de groei te versnellen.

Met de overname van Java is in 2016 de Belgische markt betreden. Het is goed mogelijk om in deze markt te groeien. Dit kan autonoom of door overnames.

Een ander scenario is het verkopen van de supermarkten. Deze groeien maar langzaam en dragen weinig bij aan de winstgroei. De opbrengst kan dan geïnvesteerd worden in de Foodretail activiteiten. Deze hebben een hogere marge en de omzet groeit hier harder. Uiteraard is dit alleen goede optie als er een goede prijs voor de supermarkten kan worden bedongen en er overnamekandidaten zijn voor een aantrekkelijke prijs. Een nadeel is het wegvallen van schaalgrootte bij de inkoop en krimp van het logistieke netwerk.

In de toelichting op de halfjaarcijfers 2017 geeft dhr. Slippens aan dat de EMTE-supermarktketen te klein is om de toekomstige veranderingen in de markt bij te benen. Het management gaat in het tweede half jaar bekijken op welke manier er meer waarde gecreëerd kan worden. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan een partnership met een ander bedrijf boven een verkoop.

Analisten verwachten voor 2017 een winst van € 1,98 per aandeel. Het management geeft in de toelichting bij de derdekwartaalcijfers aan dat de winst per aandeel ongeveer gelijk zal zijn als vorig jaar.

Hiermee is de koers/winstverhouding van het aandeel gewaardeerd op 23,63. Het dividendrendement is op dit moment 3,3%.

Het aandeel is hooggewaardeerd. Er zijn veel onzekerheden rondom deze onderneming. Daarom blijf ik nu even aan de zijlijn staan. In afwachting van de toekomstige ontwikkelingen van de waardering is het mogelijk dat ik later een positie neem in dit bedrijf.

Terug naar het heden.

Sinds oktober zijn er twee belangrijke gebeurtenissen geweest:

  • De supermarkten zijn voor een goede prijs verkocht aan Jumbo en Coop. Daarbij is een beleveringscontract afgesloten voor de La Place restaurants.
  • Het bedrijf heeft groothandelsactiviteiten overgenomen van Heineken.

Gisteren kwam Sligro met de halfjaarcijfers. De verkoop van de Foodretail activiteiten wordt afgesloten met een extra dividenduitkering van € 7,57 aan de aandeelhouders.

Ook is er slecht nieuws voor de winstgevendheid:

  • En komt een migratie aan van IT systemen met alle risico’s die erbij horen.
  • Er wordt flink geïnvesteerd in de uitbreiding in België. De kost gaat voor de baad uit.
  • De markt gaat minder hard groeien dan gedacht.

Dit nieuws werd slecht ontvangen op de beurs. Het aandeel zakte ruim 3%. Ik heb de gelegenheid aangegrepen om een kleine positie te verwerven.

Op donderdag 19 juli 2018 heb ik 14 aandelen Sligro Food Group voor € 43,90 per aandeel.  Deze aankoop voegt naar verwachting € 15,40* aan mijn jaarlijks dividendinkomen.

Terugkijkend naar de dividendhistorie zie een stabiele en stijgende lijn. Ik houd er rekening mee dat het dividend dit jaar en volgend jaar stabiel blijft.

Maar wanneer de huidige investeringen achter de rug zijn verwacht ik verdere groei. Sligro is een mooi bedrijf wat bewezen heeft te kunnen groeien in de Foodretail markt. Het rendement op het eigen vermogen liep de laatste jaren terug. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Door de verkoop van de supermarkten zal het rendement verbeteren.

Bij mijn aankoop heb ik rekening gehouden met de eenmalige dividend uitkering. Op de koers van € 43,90 moet je eigenlijk € 7,57 dividend aftrekken om de echte koopprijs te krijgen. 2018 zal een overgangsjaar zijn.

Voor 2019 verwacht ik een winst per aandeel van € 1,93. Hiermee komst de toekomstige koers/winst verhouding op 18,9.

De aankoop is een beetje speculatief en het aandeel is nog steeds niet goedkoop. Maar ik koop voor de lange termijn en heb er alle vertrouwen in dat het met Sligro wel goed zal komen.

 

*Hierbij laat ik de extra dividenduitkering en het variable dividend buiten beeld. De extra dividend uitkering is eenmalig. Het variabel dividend is dit jaar onzeker vanwege de lager uitvallende winst

De kleine belegger

De kleine belegger is in 2013 begonnen met beleggen in aandelen. Hij is bijzonder geïnteresseerd in bedrijven die elk jaar een stijgend dividend betalen. Sinds 2018 schrijft hij over de voortgang van zijn aandelenportefeuille op dit blog.

Naast beleggen in aandelen is hij sinds 2013 succesvol actief in crowdfunding via het platform van Bondora. Zijn rendement is 14,6%. Dit is na aftrek van kosten en wanbetalingen.

Geef een reactie